hypotheekvormen

Informatie over hypotheekvormen

WOZ waarde Rotterdam te hoog?

administratiekantoor in Purmerend

De WOZ waarde Rotterdam wordt vastgesteld door de gemeente Rotterdam als uitvoerder van de WOZ. De gemeente Rotterdam bepaalt de waarde van een woning door deze te vergelijken met woningen die op of rond de peildatum (1 januari van het vorige jaar) zijn verkocht. Elke huizenbezitter in Rotterdam krijgt aan het begin van het nieuwe jaar (februari, maart), een WOZ-beschikking in de bus. De WOZ waarde van je woning vormt de grondslag voor gemeentelijke belastingen en heffingen zoals:

·      Inkomstenbelasting (woningbezitters)

·      Eigenwoningforfait (woningbezitters

·      Vermogensrendementsheffing van de Rijksoverheid (woningbezitters)

·      Gemeentelijke onroerendezaakbelasting

·      Waterschapsomslag (waterheffing)

·      Erfbelasting

Hoe wordt de WOZ waarde Rotterdam bepaald

De taxateurs van de gemeente Rotterdam taxeren echt niet elk pand binnen de gemeentegrenzen. Dat zou ook onbegonnen werk zijn. Maar geen enkel huis is gelijk en dat maakt het lastig voor de taxateurs om de juiste waarde te bepalen. Zij bepalen de WOZ waarde Rotterdam allereerst aan de hand van de verkoopprijzen van verkochte panden rondom de peildatum. Daarnaast gebruiken ze software met gegevens van alle panden die bekend zij of die ze verkrijgen van het Kadaster zoals de inhoud van de woning en de oppervlakte van het perceel

Wat als de WOZ waarde niet juist is?

Geen woning is gelijk. Dat houdt in dat je de WOZ waarde Rotterdam goed moet controleren. Je huis wordt vergeleken met twee vergelijkbare woningen. Komen de gegevens van de woningen waarmee je huis wordt vergeleken wel overeen? Denk hierbij aan:

·         Het type woning; bijvoorbeeld een rijtjeswoning of een vrijstaande woning

·         Wel of geen garage

·         Vergelijk zowel de inhoud als de oppervlakte

·         Hoe is de buurt? Veel groen of juist niet, dicht bij een drukke snelweg, veel industrie in de buurt, windmolens, openbaar vervoer?

·         Wel of geen energiebesparende maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen

·         Het bouwjaar van de woningen

·         Wel of geen achterstallig onderhoud

Als deze punten niet overeenkomen kunnen dat bezwaarpunten zijn.

Bezwaar aantekenen bij een te hoge WOZ heeft dat zin?

De meeste mensen vinden de WOZ waarde Rotterdam te hoog en dan heeft bezwaar aantekenen in 98 van de 100 gevallen zin! Je hebt de meeste kans van slagen als je het bezwaar laat aantekenen door een gespecialiseerd bureau waar taxateurs en juristen gespecialiseerd in WOZ zaken werkzaam zijn. Dit doen ze voor particulieren gratis. Dat kan omdat ze betaald krijgen van de gemeente Rotterdam als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Wordt het bezwaar afgewezen dan nemen het bureau deze kosten voor eigen rekening.

Bij hypotheek zonder NHG bezwaar aantekenen als WOZ waarde te laag is

In sommige gevallen heeft het ook zin om bezwaar aan te tekenen als de WOZ waarde Rotterdam te laag is. Dat klinkt raar want als dat bezwaar wordt gehonoreerd dan ga je meer geld betalen aan de belasting. Waarom zou je het dan doen? Wanneer je een hypotheek hebt zonder NHG die hoger is dan 60% van de woningwaarde dan betaal je een verhoogde rente. Als de WOZ waarde stijgt, is je huis meer waard en dan kan het zijn dat je minder of geen verhoogde rente meer hoeft te betalen. Daar moet je overigens wel zelf achteraan gaan want de hypotheekverstrekker zal dat niet doen. Ook als je erover denkt je huis te verkopen geeft een hogere WOZ waarde een hogere verkoopprijs!