hypotheekvormen

Informatie over hypotheekvormen

Waarom is een levenstestament belangrijk?

Veel mensen hebben nog geen levenstestament opgesteld en dit is enigszins begrijpelijk. Het betekent immers dat je na moet gaan denken over je eigen dood en hoe dit invloed heeft op jouw nabestaanden. Dit is niet iets wat prettig is om te doen en dus doen veel mensen dit niet. Maar het hebben van een levenstestament is wel erg belangrijk, vooral als jij kinderen en/of een partner hebt. Als je er zeker van wilt zijn dat alles voor hen na jouw dood goed geregeld is, dan is het echt een aanrader om ervoor te zorgen dat jij een testament opstelt bij een notaris!

Levenstestament in plaats van standaard erfrecht

Je vraagt je misschien af of het nu noodzakelijk is om speciaal naar de notaris te gaan voor het opstellen van een levenstestament. We kennen in Nederland immers het erfrecht, waarin standaard regelingen zijn opgesteld voor het verdelen van bezittingen en schulden. Na jouw overlijden worden deze regelingen in werking gesteld en wordt alles verdeeld. Als eerste komt jouw partner hiervoor in aanmerking, dan jouw kinderen, jouw ouders, grootouders, broers en zussen en eventuele andere familie. In de wet is ook vastgelegd wat de volgorde van verdelen is en hoe alles verdeeld wordt, volgens welke percentages. Wil jij dat dit precies zo gebeurt, dan is het niet strikt noodzakelijk om een levenstestament op te stellen. Maar de kans is groot dat jij dit wel net anders wilt. Je wilt bijvoorbeeld:

  • een goede vriend of vriendin wat nalaten
  • een andere verdeling dan standaard is
  • specifieke bezittingen aan specifieke personen nalaten
  • bepaalde mensen uitsluiten van het ontvangen van jouw erfenis

Als je dit vast laat leggen bij de notaris, dan zal het na jouw overlijden op de manier verdeeld worden zoals jij dat voor ogen had. Een zelf opgesteld levenstestament gaat namelijk altijd boven het standaard erfrecht.

Belangrijk om te regelen

Ook als jij geen specifieke wensen hebt, zoals hiervoor genoemd, is het toch een aanrader om een levenstestament op te laten stellen als jij een partner of kinderen hebt. In het geval van kinderen is het verstandig om dit te regelen op het moment dat zij geboren worden. In het testament kun je bijvoorbeeld regelingen opnemen met betrekking tot de voogdij. Dus aan wie vertrouw jij je kinderen toe op het moment dat jij en je partner allebei komen te overlijden? En ook moet er iets geregeld worden met betrekking tot het bewind over de erfenis. Wie zorgt hiervoor tot de kinderen meerderjarig zijn? Dit soort zaken leg je vast in je levenstestament. Hebben jullie een samengesteld gezin en willen jullie aparte regelingen voor de eigen kinderen en de stiefkinderen? Ook dit kun je vast laten leggen. Daarnaast is het opstellen van een testament ook van belang als je een partner hebt. Je kunt bijvoorbeeld een langstlevende regeling maken, wat betekent dat gezamenlijk bezit pas verdeeld wordt onder de kinderen op het moment dat jullie allebei gestorven zijn, tot die tijd blijft het bezit van de langstlevende partner. Zo zijn er nog veel meer zaken om te overwegen voor je levenstestament, Stotijn Notariaat & Mediation kan je hier meer over vertellen!