hypotheekvormen

Informatie over hypotheekvormen

Hoe kan je het best jouw auto verzekeren?

Een auto verzekeren kan in de praktijk op tal van uiteenlopende manieren gebeuren. Je zou er natuurlijk gewoon voor kunnen kiezen om te gaan voor de wettelijk verplichte WA-verzekering. Echter zal je dan in de praktijk moeten vaststellen dat je toch best een aantal niet onbelangrijke dekkingen zal mislopen. Voor heel wat mensen geldt dat ze van mening zijn dat het afsluiten van een autoverzekering kinderspel is. Ze staan er dan ook in de praktijk doorgaans niet zo lang bij stil. Dat is niet zelden een slecht idee. Er zijn wel degelijk enkele uitermate belangrijke aandachtspunten van toepassing waar je rekening mee zal willen houden bij het afsluiten van een autoverzekering. Welke? Dat is aan jou om te ontdekken door middel van de informatie hieronder op deze pagina.

Een goedkope, tweedehandse auto verzekeren

Het eerste aspect waar je bij een auto verzekeren rekening mee dient te houden heeft te maken met de waarde van het voertuig. Is er bijvoorbeeld sprake van een tweedehandse auto? Dan spreekt het voor zich dat de waarde van het voertuig uiteraard een stuk lager zal zijn gelegen dan wanneer er sprake is van een geheel nieuwe auto. In dat geval is de kans dan ook groot dat je eerder zal willen kijken in de richting van een WA-verzekering of een WA+ beperkt cascoverzekering. Vaak is het zelfs zo dat een verzekeraar voor tweedehandse voertuigen de mogelijkheid om een allrisk af te sluiten niet aanbiedt. Dit omdat dergelijke auto’s sowieso veelal een te beperkte waarde hebben.

De WA-verzekering, dekking voor schade aan derden

Heb je een goedkope auto die je wenst te laten verzekeren? Is het daarbij voor jou vooral van belang dat dit kan gebeuren tegen zo laag mogelijke kosten? Dan zal de keuze voor het afsluiten van de WA-verzekering naar alle waarschijnlijkheid al snel zijn gemaakt. Je auto verzekeren door middel van deze verzekering zorgt er in de praktijk wel voor dat je enkel en alleen kan rekenen op een tussenkomst in verwijtbare schade tegenover derden. Ondervindt je eigen voertuig op een bepaald ogenblik schade welke niet verwijtbaar is aan een tegenpartij? Dan moet je daar zelf voor opdraaien.

De WA+ beperkt cascoverzekering, ook enkele dekkingen voor eigen schade

De tweede optie waar je bij een voordelige auto verzekeren over beschikt heeft betrekking tot de zogenaamde WA+ beperkt cascoverzekering. Het gaat hierbij om een verzekering die in de basis bestaat uit de WA-dekking aangevuld met verschillende extra dekkingen. Denk hierbij aan:

  • Glasschade (waaronder ook een sterretje in de voorruit valt);
  • Schade als gevolg van een brand die uitbreekt;
  • Schade als gevolg van een aanrijding met een loslopend dier;
  • Financiële schade als gevolg van bijvoorbeeld een diefstal;
  • Schade veroorzaakt door joyriding;
  • Schade veroorzaakt door de natuurelementen;

Bovenstaande lijst met dekkingen maakt gelijk duidelijk dat je auto verzekeren door middel van een WA+ beperkt cascoverzekering reeds een behoorlijk aantal zekerheden met zich meebrengt. In het bijzonder voor mensen die hebben gekozen voor de aankoop van een duurder voertuig geldt evenwel dat ze wellicht zullen willen kijken in de richting van een nog uitgebreidere verzekering. Het gaat hierbij dan om de WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk.

Het verzekeren van een duurdere, nieuwe auto

Een compleet ander verhaal wordt het natuurlijk wanneer je ervoor hebt gekozen om een compleet nieuwe (en dus dure) auto aan te schaffen. In dat geval is de kans ontzettend groot dat je ervoor zal willen kiezen om een WA+ volledige cascoverzekering of een allrisk af te sluiten. De inhoud van deze verzekering ziet er eigenlijk in eerste instantie hetzelfde uit als de beperkt casco variant. Toch is er aan deze optie een extra interessant voordeel verbonden. Je auto verzekeren door middel van een allrisk zorgt er namelijk in de praktijk voor dat ook de schade die je zelf aanricht aan je auto is verzekerd. Het spreekt voor zich dat dit voor jou als verzekeringnemer een belangrijk voordeel is.

Bovenstaande gezegd hebbende is het natuurlijk wel zo dat een auto verzekeren met een allrisk er in de praktijk voor zorgt dat je geconfronteerd zal worden met een structureel hoger prijskaartje. Je dient dan ook altijd voor jezelf te bepalen of je bereid bent om deze hoger gelegen al dan niet te betalen. Komt de prijs te hoog uit om in één keer voor een volledig jaar te betalen? Dan bieden het merendeel van de verzekeraars je ook de mogelijkheid aan om de premie bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal te betalen. Dit kan voor veel verzekeringnemers interessant zijn.

Let op! Soms is een allrisk verplicht!

In principe is het zo dat wettelijk gezien alleen de WA-verzekering verplicht is om af te sluiten. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk worden vastgesteld dat in bepaalde gevallen ook de allrisk verplicht is. Dit dan wel niet vanuit de overheid, maar wel vanuit bijvoorbeeld de kredietverstrekker waar je een beroep op wenst te doen. Ben je van plan om een auto te leasen? Dan zal je tot de conclusie komen dat je bij de leasingovereenkomst zo goed als altijd gedurende de looptijd van het contract verplicht bent om je voertuig all risk te laten verzekeren.

Hoe kan je jouw auto verzekeren tegen de laagst mogelijke premie?

Je auto verzekeren gaat natuurlijk altijd gepaard met bepaalde kosten. Voor het merendeel van de mensen geldt uiteraard dat ze graag alles in het werk willen stellen om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Het drukken van de premie van je autoverzekering kan op verschillende manieren gebeuren. Dit is in eerste instantie mogelijk door een goede, objectieve vergelijking uit te voeren. Dit moet eigenlijk altijd gebeuren voordat je overgaat tot je auto verzekeren.

Naast bovenstaande is het ook altijd de moeite waard om de nodige aandacht te besteden aan het eigen risico waarover je beschikt bij je autoverzekering. In principe is er altijd een dergelijk eigen risico aanwezig. Dit gezegd hebbende kan de hoogte van dat eigen risico aanzienlijk verschillen. Je moet er hoe dan ook rekening mee houden dat dit eigen risico niet alleen bepalend is voor het bedrag dat je zelf moet betalen bij schade. Daarnaast heeft ze ook een niet onaanzienlijke invloed op de premie die je maandelijks moet betalen. Het loont dus zeker de moeite om je ook even grondig te gaan verdiepen in het eigen risico waar jouw potentiële autoverzekering over zal beschikken bij Diks.