hypotheekvormen

Informatie over hypotheekvormen

Bezwaar WOZ waarde maken, heeft het nut?

De WOZ waarde geeft de waarde van je woning of ander onroerend goed weer. WOZ staat voor Waardebepaling Onroerende Zaken en wordt elk jaar opnieuw bepaald door de gemeente. Dit gebeurt vanaf 1994 van rechtswege op deze manier, zodat er eenduidigheid is over de waardebepaling. Elk jaar ontvang je rond maart van de gemeente de WOZ waarde in een zogenaamde waardebeschikking. Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ, dan kun je een bezwaar WOZ waarde overwegen. De hoogte van de WOZ waarde heeft immers invloed op de belastingen die je jaarlijks afdraagt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de onroerendezaakbelasting, vermogensbelasting, eigenwoningforfait, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en rioolheffing. Een honorering van je bezwaar WOZ waarde, kan je zomaar tientallen of zelfs honderden euro’s aan belastingen besparen. 

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ waarde?

De gemeente bepaalt de hoogte van de WOZ waarde op basis van een aantal zaken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de omgeving van je pand, de grootte en inhoud van de woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. De WOZ waarde wordt in veel gevallen via de computer gegenereerd, waarbij als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar wordt gehanteerd. Men houdt hierbij geen rekening met bepaalde factoren die op wat voor manier dan ook invloed hebben op de WOZ waarde. Wees hier alert op, want je kunt je veel geld besparen wanneer je vindt dat de WOZ waarde omlaag moet. Toch maakt slechts 2% van de eigenaren van onroerend goed de moeite om bezwaar te maken. Mensen vinden het teveel gedoe of denken dat een bezwaar weinig kans van slagen heeft. 

Wanneer is een bezwaar WOZ waarde zinvol? 

De kans dat je bezwaar WOZ waarde ook wordt goedgekeurd, is groter wanneer je goede argumenten hebt voor een lagere WOZ waarde. Dit kunnen zowel zaken die zijn die met de staat van je pand te maken hebben, als zaken die betrekking hebben op de omgeving. We zetten enkele argumenten voor je op een rij:

  • Achterstallig onderhoud in de woning
  • Een gedateerde badkamer
  • Aangetroffen asbest in de woning
  • Een buurt die achteruit gaat
  • Een nadelig bestemmingsplan
  • Een nabijgelegen windmolenpark

Je kunt je voorstellen dat dit zaken zijn die een negatieve invloed hebben op de waarde van je onroerend goed. Als één of meerdere van zaken op jouw situatie van toepassing zijn, dan kan het zinvol zijn om een bezwaar WOZ waarde te maken. 

Hoe maak je bezwaar?

Als je bezwaar tegen je WOZ waarde wil indienen, dan moet je dit binnen zes weken na ontvangst van de waardebeschikking doen. Je kunt dit zelf doen, of je laat het doen door een gespecialiseerd bureau. Dit scheelt je veel tijd, bovendien vergroot dit de kans op een goedgekeurd bezwaar. Een dergelijke partij is immers precies op de hoogte van welke gegevens nodig zijn om een bezwaar in te dienen. Bovendien kan ze op voorhand al goed inschatten wat de kans van slagen is. En mocht een bezwaar onverhoopt niet worden gehonoreerd, dan krijg je in veel gevallen gewoon je geld weer terug. 

Aarzel dus niet en overweeg de mogelijkheid van een bezwaar WOZ waarde en benader Bezwaarmaker.nl om je hierbij te helpen.